0

Bevattning

Sommaren 2018 var både varm och torr. Växterna, framförallt de nyplanterade, behövde då rikligt med tillskott av vatten för att kunna etablerar sig och inte dö. Att planera in en bra och effektiv [...]