0

Bevattning

Sommaren 2018 var både varm och torr. Växterna, framförallt de nyplanterade, behövde rikligt med tillskott av vatten för att kunna etablera sig och inte dö. Att planera in en smart och effektiv [...]