Stinas Trädgård & Design

Stinas Trädgård är ett personligt trädgårdsföretag som värnar om sina kunder och sina medarbetare. Vår grundsten är att främja det naturliga kretsloppet där biologisk mångfald är en självklarhet. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en helhetsupplevelse, från första idéskissen till den färdiga trädgårdsmiljön. Vi arbetar inte bara med att skapa estetiskt tilltalande miljöer, vi fokuserar också på att integrera vägledande och trygghetsskapande ljussättning, samt effektiva bevattningssystem.