BEVATTNING

Nyplanterade växter behöver rikligt med vatten för att kunna etablera sig. Att planera in smart och effektiv bevattning i trädgården är en bra investering och ger lägre klimatpåverkan. Vi bistår med smarta bevattningslösningar, antingen i planeringsstadiet eller som tillägg i befintliga trädgårdar. Vi installerar allt från droppbevattning för rabatter och häckar, pop-up för små och stora gräsmattor, samt full automatik kopplad till väderstation som styrs via app.

DROPPBEVATTNING

Droppslangar av odlar-kvalitet ger exakt flöde per dropphål i hela slangen även med höjdskillnader, är både UV- och frystålig. Filtrerade hål stänger och hindrar inväxt och skadedjur. Denna bevattning resulterar i miljö-, vatten- och energibesparing. Den ger också högre avkastning eftersom bevattningsmetoden är jämn, beräknad och riktad. Droppbevattning är idealisk för rabatter och häckar och kan med hjälp av automatik skapa zoner för olika behov.

POP-UP

Sprinklers genom pop-up-system installeras för bevattning av gräsytor. De grävs ned och är dolda då de inte används och kommer bara upp när bevattningen sker. De styrs effektivt av en app-styrd automatik som är uppkopplad till väderstation och regnsensorer. Allt styrs enkelt genom en applikation via wi-fi och fungerar alldeles utmärkt tillsammans med robotgräsklippare.

AUTOMATIK

Hela bevattningssystemet byggs för optimal bevattning av respektive planteringar, häckar och gräsmattor. Systemet styr så att varje del får optimalt med vatten och regleras av yttre faktorer såsom regn, temperatur, solintensitet och vind. Dessa olika områden delas in i olika zoner och gör att bevattningen anpassas i mängd och tid. Allt kontrolleras genom en smart applikation där användaren ser planerade och genomförda bevattningar.

ÅTERVINNING AV VATTEN

Vi bygger även system för att ta tillvara regnvatten som kan användas i bevattningssytemet. Insamling av naturligt vatten i och runt grunden och från stuprör. Tank/ar i/under jord, pump, filter, styrning mm planeras in i tidigt stadium.
Pris och arbete helt efter förutsättningarna.

VÅRT ERBJUDANDE

Skräddarsytt system för din trädgård. Vid nyplanteringar installerar vi som regel droppslangar för att säkerställa växternas etablering, framförallt de första åren. Vid utrullning av gräsmattor installerar vi pop-up system som går att kombinera med robotgräsklippare. I systemet ingår utbildning av samtliga komponenter.

Kontakta Stinas Trädgård & Design om du är intresserad av bevattning.