I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

stinas-tradgard

Personuppgifter

Zuhr Consulting AB/Stinas Trädgård & Design är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka uppgifter vi hanterar och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

För att kunna utföra våra uppdrag

För att vi på Stinas Trädgård & Design ska kunna svara på en offert eller utföra beställda tjänster behöver vi lagra vissa uppgifter om dig. Uppgifterna vi lagrar har vi fått av dig och vi lagrar inte mer än nödvändigt.

Dessa uppgifter lagrar vi om dig som privatkund:

  • Faktureringsuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer – om du eller någon i hushållet nyttjar skatteavdrag
  • Annan information som vi får av dig för att kunna utföra uppdraget, såsom tomtkarta, fastighetsbeteckning eller annan personlig information om dig eller anhöriga till dig.
  • Information om din order – e-postväxling, telefonväxling (sms) och vår faktura till dig.
  • Betalningsinformation och betalningshistorik.

Ovanstående uppgifter sparar vi i våra kundregister, trädgårdslogg och kontaktlistor.

Vi sparar uppgifterna i 12 månader från det båda parter anser att du inte längre är kund hos oss. Efter det raderar vi uppgifter från alla register.

Dessa uppgifter lagrar vi om dig som leverantör:

  • Namn och kontaktuppgifter till dig som representant för företaget/föreningen.

Ovanstående uppgifter sparar vi i våra leverantörsregister.


För att följa bokföringslagen

Enligt bokföringslagen måste Bolaget spara uppgifter såsom namn, adress och fakturor, där det framgår vilka tjänster som utförts och var någonstans.

Detta måste sparas i sju år exklusive innevarande år.

För att kunna informera dig

Vi sparar din e-postadress i en kontaktlista för att kunna skicka ut våra nyhetsbrev. Du kan när som helst meddela att du inte vill ha medlemsbrev. Detta sparar vi i 12 månader efter att du inte längre är kund hos oss. Då vi sköter detta manuellt har vi ett separat register över de som inte vill ha utskick.

Vi överför inte uppgifter till ett annat land. Vi överför inte till annan organisation förutom i de fall vi ansöker om RUT till Skatteverket, då vi överför faktureringsuppgifter och personnummer. I de fall vi använder oss av en underleverantör överlämnar vi namn, adress och telefonnummer alternativt e-postadress om telefonnummer saknas.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Stinas Trädgård & Design begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av lagring som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

TEXT