BELYSNINGSDESIGN

En fin trädgård är en investering. Man ska kunna njuta av den även under mörka delen av året. När vi planerar er trädgård tänker vi på helheten. Trädgården ska kunna nyttjas på bästa sätt. Belysning på kvällstid ger förutom en fin upplevelse och välkomnande också skydd mot obehöriga.

LÅGVOLTSYSTEM

Vi använder i första hand ett lågvolts-system från In-Lite som med sin LED-teknik gör belysningen både miljö- och energivänlig. Att det drivs av svagström innebär också att det är ofarligt för såväl människor som djur. In-Lite har ett stort urval av olika armaturer vilket gör att vi kan anpassa dem precis som ni vill ha det.

TRYGGHET

Alla typer av utomhusmiljöer tjänar på att lysas upp, utifrån estetik såväl som funktion. Ljus skapar trygghet och guidar såväl fotgängare i offentliga miljöer som familj och vänner till ytterdörren eller ut till parkeringen. Även i bostadsrättsföreningar kan vi ljussätta innergårdar och gemensamhetsytor.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi ses i er trädgård och gör en visuell utvärdering. Vi går igenom önskemål, omfattning och budget. Vi gör en enkel skiss av din utemiljö, den har du hjälp av hela vägen.

Var är det ljust respektive mörkt? Vad finns för belysning i dag, har den rätt styrka och placering? Lampor som hamnar för högt bländar lätt. Vi använder rätt armaturer på rätt plats och hellre fler svaga belysningspunkter istället för en stark. Vad ska belysningen ge för funktion och stämning?

I tillägg till skiss kan vi även skapa en virtuell film som möjliggör för er att få en så exakt bild av slutresultatet som möjligt. Pris för film offereras separat.

Kontakta Stinas Trädgård & Design om du är intresserad av att ljussätta din trädgård.