TRÄDGÅRDSDESIGN

I drömmen om en trädgård finns olika behov och önskemål. Att renovera en trädgård är en långsiktig investering vilket kräver engagemang från alla parter. Vi kan vara med under hela processen (trädgårdsdesign, anläggning och projektledning) och varje tjänst går också att beställa separat.

TRÄDGÅRDSDESIGN

Beroende på situation och önskemål är behoven olika. Vid nyproduktion krävs ofta en detaljerad och omfattande ritning för att bygga upp en trädgård med alla dess funktioner och former.

Är endast de stora dragen nödvändiga kan detaljerna vänta. Därför har vi delat in våra tjänster i flera steg (klicka på länkarna nedan för att läsa mer).

Inledande trädgårdskonsultation ›

Vi inleder varje samarbete med en trädgårdskonsultation. Vi tittar tillsammans på vilka förutsättningar er trädgård har och diskuterar idéer, drömmar, färg, form och funktion. Vi lämnar därefter offert på vidare arbete.

Pris: 3500 kr
En konsultation tar ca 2 h.

Kontakta oss

Steg 1 - Idéskiss och moodboard ›

I steg ett av designprocessen gör vi en trädgårdsanalys och producerar en idéskiss med  inspirationsbilder som visar en känsla och helhet för trädgården. Här får du som kund en uppfattning om var olika funktioner fungerar bäst och en estetisk känsla för hur trädgården
kan se ut.

Vi avslutar med ett möte där vi presenterar skiss och bilder.

Steg 2 - Illustrationsplan ›

I steg två producerar vi en skalenlig ritning baserad på steg ett. Alla funktioner samt karaktärsväxter och huvudmaterial anges. Här ingår ett par 3D-vyer för att skapa en känsla för höjd, perspektiv och rymd.

Vi följer sedan upp med en presentation, diskussion och eventuell revidering. Vi avslutar steg två med en slutlig leverans av illustrationsplan.

Steg 3 - Detaljerad trädgårdsritning ›

I det avslutande steget gör vi exakta inmätningar av tomten.
Planen från steg två fördjupas med en markplaneringsplan och vi skapar en växtkomposition och gör exakta materialval.

Steget resulterar i en detaljerad trädgårdsritning som ligger till grund för ett anläggningsprojekt.

Växtkomposition och planteringsplan kan även beställas separat. Beroende på omfång gör vi en prisuppskattning.

Bevattningsplan och belysning offererar vi separat (läs mer länkar nedan)

Växtkomposition och planteringsplan ›

Som en del i designarbetet skapar vi växtkompositioner och planteringsplaner. Vi ger förslag på växter utefter växtplatsens förutsättningar anpassat efter er smak kring färg och form. Vi skapar planteringar som är tilltalande och hållbara och vi väger in klimatet och mångfald i alla våra kompositioner.

Växtkomposition och planteringsplan ingår i steg tre, men kan även beställas separat. Beroende på omfång gör vi en prisuppskattning.

Bevattningsplan och belysning offererar vi separat (läs mer › länkar nedan)

Anläggning / Projektledning ›

Vi projekterar och anlägger trädgårdar. I de fall anläggningen kräver större grävarbeten, murning eller sprängning projektleder vi i samråd med underleverantörer som vi arbetar med kontinuerligt. Detta underlättar för dig som kund i kommunikation och planering.

Vi lämnar offert på arbetet.