Beroende på situation och önskemål är behoven olika. Vid nyproduktion krävs ofta en detaljerad och omfattande ritning för att bygga upp en trädgård med alla dess funktioner och former.

Är endast de stora dragen nödvändiga kan detaljerna vänta. Därför har vi delat in våra tjänster i flera steg (klicka genom den hopfällbara menyn nedan)

Innehåll som kan döljas

Steg 1 - Inledande trädgårdskonsultation

Vi inleder varje samarbete med en trädgårdskonsultation. Vi tittar tillsammans på vilka förutsättningar er trädgård har och diskuterar idéer, drömmar, färg, form och funktion. Vi lämnar därefter offert på vidare arbete.

  • Pris: 3500 kr
  • En konsultation tar ca 2 h.

Steg 2 - Idéskiss & moodboard

I steg 2 av designprocessen gör vi en trädgårdsanalys och producerar en idéskiss med  inspirationsbilder som visar en känsla och helhet för trädgården. Här får du som kund en uppfattning om var olika funktioner fungerar bäst och en estetisk känsla för hur trädgården kan se ut.

Vi avslutar med ett möte där vi presenterar skiss och bilder.

Steg 3 - Illustrationsplan

I steg 3 producerar vi en skalenlig ritning baserad på steg 2. Alla funktioner samt karaktärsväxter och huvudmaterial anges. Här ingår ett par 3D-vyer för att skapa en känsla för höjd, perspektiv och rymd.

Vi följer sedan upp med en presentation, diskussion och eventuell revidering. Vi avslutar steg 3 med en slutlig leverans av illustrationsplan.

Steg 4 - Detaljerad trädgårdsritning

I det avslutande steget gör vi exakta inmätningar av tomten.
Illustrationsplanen från steg 3 fördjupas med en markplaneringsplan och gör exakta materialval.

Vi skapar även växtkompositioner och planteringsplaner. Vi ger förslag på växter utefter växtplatsens förutsättningar anpassat efter er smak kring färg och form. Vi skapar planteringar som är tilltalande och hållbara och vi väger in klimatet och mångfald i alla våra kompositioner.

Växtkomposition och planteringsplan ingår i steg 4 men kan även beställas separat. Beroende på omfång gör vi en prisuppskattning.

Steget resulterar i en detaljerad trädgårdsritning som ligger till grund för ett anläggningsprojekt.

Planer för bevattning & belysning offereras separat