Vi erbjuder expertis och lösningar för både nyplanterade trädgårdar och förbättringar i befintliga trädgårdsanläggningar.

Vårt sortiment inkluderar droppbevattning för rabatter och häckar samt pop-up system för gräsmattor av alla storlekar.

Dessutom erbjuder vi avancerad automatik kopplad till väderstationer och styrd via en användarvänlig app för att säkerställa optimal vattenanvändning och bekvämlighet för användaren.

Våra bevattningstjänster

Droppbevattning

Droppslangar är av hög kvalitet vilket ger precision i vattenflödet genom varje dropphål längs hela slangens längd, och är idealisk för rabatter och häckar, även vid höjdskillnader. Den är robust nog att motstå både UV-strålning och frost, de filtrerade hålen förhindrar även inväxt och skadedjur.

Sprinklers / Pop-up

Pop-up sprinklers är en diskret och effektiv lösning för bevattning av gräsytor. Dessa sprinklers är gömda under marken när de inte används och aktiveras bara under bevattning, vilket ger en snygg och praktisk design och fungerar med robotgräsklippare.

Automatik

Bevattningssystemet är skräddarsytt för att säkerställa optimal vattenförsörjning för varje del av trädgården, inklusive planteringar, häckar och gräsmattor. Systemet regleras dynamiskt baserat på externa faktorer som nederbörd, temperatur, solintensitet och vindförhållanden. Genom att dela in trädgården i olika zoner kan bevattningen anpassas individuellt för varje område, både i mängd och tidpunkt. Allt övervakas och kontrolleras enkelt genom en smart app, där användaren kan se planerade och genomförda bevattningar för optimal hantering av trädgårdens vattenbehov.

Återvinning av vatten

Vi erbjuder även system för att samla in och återanvända regnvatten för bevattningssystemet. Genom att samla in naturligt vatten från marken, runt byggnader och från stuprör kan vi skapa en hållbar lösning för att minska vattenförbrukningen. Vi planerar och installerar tankar för vattenlagring både över och under jorden, inklusive pumpar, filter och styrning, vilket gör det möjligt att integrera systemet från början. Priset och arbetet anpassas helt efter dina förutsättningar och behov för att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv lösning.

vårt erbjudande

Stinas Trädgård erbjuder en helhetslösning för trädgårdsbevattning med fokus på smart och effektiv användning av vatten.

Genom att vara rädd om både miljön och vattnet skapar man en hållbar lösning som främjar växtlivet och biologisk mångfald i trädgården.

Kontakta oss