TJÄNSTER

I arbetet med att planera er trädgård krävs förutom vår kunskap och erfarenhet delaktighet från er så att vi tillsammans uppnår det bästa resultatet. Att renovera en trädgård är en långsiktig investering. Det går att köpa hela trädgårdspaketet där Trädgårdsdesign, Anläggning och Uppföljning av arbetet ingår. Varje del går också att köpa separat.

TRÄDGÅRDSDESIGN

Vi börjar alltid med ett möte i er trädgård där vi går igenom era önskemål och visioner och inspekterar trädgården. Under denna tid kommer ni att få råd som ni kan ta till er och vi kan även skissa på olika lösningar direkt. Det första mötet får ni räkna med tar mellan 1,5-2 tim. Detta rådgivningsmöte faktureras separat med 3500 kr.

Vi har delat upp våra tjänster inom trädgårdsdesign i tre steg för att kunna sätta ett fast pris på tjänsten. Beroende på situation och önskemål är behoven olika. Vid nyproduktion krävs ofta en mer detaljerad och omfattande ritning för att bygga upp en ny trädgård. Eller så vill man bara ha hjälp med de stora dragen till att börja med och vänta med detaljerna? Vid renovering och omplanering av en trädgård kanske man bara vill ha hjälp att placera ut olika funktioner i befintlig miljö. Ibland kan det behövas en detaljrik ritning som kan lämnas över direkt till en anläggare med exakta mått och detaljer på byggnationer etc. Paketen nedan gäller för villatomter på i snitt 1500 kvm. Vid större tomter lämnar vi offert efter första mötet.

 • Form & funktion
  • Ritning
  • Trädgårdsanalys
  • Presentationsmöte
  • Korrigeringar
  • Slutpresentation
  • Slutleverans
  • Växtlista
  • Planteringsskiss
  • Jordval och växtbeskrivning
  • Materialval sten/trä
  • Detaljerad trädgårdsritning
 • Detaljerad trädgårdsritning
  • Ritning
  • Trädgårdsanalys
  • Presentationsmöte
  • Korrigeringar
  • Slutpresentation
  • Slutleverans
  • Växtlista
  • Planteringsskiss
  • Jordval och växtbeskrivning
  • Materialval sten/trä
  • Detaljerad trädgårdsritning

TRÄDGÅRDSKONSULTATION

Ibland kan man behöva hjälp och råd hur man ska ta hand om sin trädgård i största allmänhet. Vi kommer hem till er och går igenom trädgården. Vi tittar tillsammans på hur träd, buskar och planteringar bör skötas i just er trädgård. Vi diskuterar idéer med er på plats om färg, form och funktion.

Pris: 3500 kr
En konsultation tar ca 2 h.
Den här tjänsten kan köpas separat.
Kontakta Stinas Trädgård & Design om du är intresserad av en konsultation.

ANLÄGGNING

Utsättning av växterna utifrån planskissen som togs fram i steget Trädgårdsdesign.

Vi samarbetar med trädgårdsanläggare och hantverkare och kan således erbjuda allt från stenläggning och snickeriarbeten till egna tjänster såsom inköp av växter samt utsättning och plantering. Många gånger är det bra att ha en arbetsledare som koordinerar vid själva anläggandet så att rätt sak hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ofta sparar man både tid och pengar på att anlita en arbetsledare. Vi koordinerar gärna under anläggningsarbetet. Allt för att slutresultatet ska bli som planerat.

Kontakta Stinas Trädgård & Design om du är intresserad av anläggning.

UPPFÖLJNING

Det är viktigt att få en bra etablering av nyanlagda planteringar. De första åren är kritiska och det behövs en jämn vatten- och gödseltillförsel för att få igång och etablera växterna i deras nya hem! Det är också viktigt med ihärdig ogräsrensning de första två åren innan plantorna vuxit sig täta. Det betalar sig i längden då man belönas med en frodig plantering med minimal ogräsrensning.
För nyplanterade träd behövs det många gånger en uppbyggnadsbeskärning för att få bästa resultat av ett vackert och funktionsmässigt träd.
Vi följer gärna upp de planteringar vi gör för att få den tänkta trädgården att bli så fin som möjligt också i verkligheten.

Kontakta Stinas Trädgård & Design om du är intresserad av en uppföljning.

SKÖTSEL

Frukträdsbeskärning
Vi innehar ‘Grönt kort’ i frukträdsbeskärning vilket innbär att vi har hög kunskap om hur fruktträd fungerar och hur, när och om de ska beskäras.

Pris: 780 kr/tim (med RUT 390 kr/tim)

Vårskötsel (mars, april) och höstskötsel (juni – sep), samt löpande skötsel
Klippa ner perenner, rensa ogräs, kratta löv, klippa häckar, göra fint runt gångar inför vår och höst. Sånt hjälper vi till med.

Pris: 700 kr/tim (med RUT 350 kr/tim)

Kontakta Stinas Trädgård & Design om du är intresserad av skötseluppdrag.