Tjänster

Det går att köpa hela trädgårdspaketet där Trädgårdsdesign, Anläggning och Uppföljning av arbetet ingår. Men ni kan även köpa varje del separat. I arbetet med att planera om er trädgård krävs förutom min del i arbetet även mycket tid och delaktighet från er så att vi tillsammans uppnår det bästa resultatet. Att renovera sin trädgård är en långsiktig investering.

Trädgårdsdesign

Vi börjar alltid med ett möte i er trädgård där vi går igenom era önskemål och visioner och inspekterar trädgården. Under denna tid kommer ni att få råd som ni kan ta till er och jag kan även skissa på olika lösningar direkt. Det första mötet får ni räkna med tar mellan 1,5-2 tim. Detta rådgivningsmöte faktureras separat med 3000 kr.

Jag har delat upp mina tjänster inom trädgårdsdesign i tre steg för att kunna sätta ett fast pris på tjänsten. Beroende på situation och önskemål är behoven olika. Vid nyproduktion krävs oftast en mer detaljerad och mer omfattande ritning för att bygga upp en ny trädgård. Eller så vill man här bara ha hjälp med de stora dragen till att börja med och vänta med detaljerna? Vid renovering och omplanering av en trädgård kanske man bara vill ha hjälp att placera ut olika funktioner i befintlig miljö. Ibland kan det behövas en detaljrik ritning som kan lämnas över direkt till en anläggare med exakta mått och detaljer på byggnationer etc. Paketen nedan gäller för villatomter på i snitt 1500 kvm. Vid större tomter lämnar jag offert efter första mötet.

 • Form & funktion
  • Ritning
  • Trädgårdsanalys
  • Presentationsmöte
  • Korrigeringar
  • Slutpresentation
  • Slutleverans
  • Växtlista
  • Planteringsskiss
  • Jordval och växtbeskrivning
  • Materialval sten/trä
  • Detaljerad trädgårdsritning
 • Detaljerad trädgårdsritning
  • Ritning
  • Trädgårdsanalys
  • Presentationsmöte
  • Korrigeringar
  • Slutpresentation
  • Slutleverans
  • Växtlista
  • Planteringsskiss
  • Jordval och växtbeskrivning
  • Materialval sten/trä
  • Detaljerad trädgårdsritning

Anläggning

Utsättning av växterna utifrån planskissen som togs fram i steget Trädgårdsdesign.

Jag samarbetar med trädgårdsanläggare och hantverkare och kan således erbjuda allt från stenläggning och snickeriarbeten till mina egna tjänster som inköp av växter samt utsättning och plantering. Många gånger är det bra att ha en arbetsledare som koordinerar vid själva anläggandet så att rätt sak hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Oftast sparar man både tid och pengar på att anlita en arbetsledare. Jag koordinerar gärna under anläggningsarbetet. Allt för att slutresultatet ska bli som planerat.

Uppföljning

Det är viktigt att få en bra etablering av en nyanlagd plantering. De första åren är kritiska och det behövs en jämn vatten- och gödseltillförsel för att få igång och etablera växterna i sitt nya hem! Det är också viktigt med ihärdig ogräsrensning de första två åren innan plantorna vuxit sig täta. Det betalar sig i längden då man belönas med en frodig plantering med minimal ogräsrensning.
För nyplanterade träd behövs det många gånger en uppbyggnadsbeskäring för att få bästa resultat av ett vackert och funktionsmässigt träd.
Jag följer gärna upp de planteringar jag gör för att verkligen få den tänkta trädgården att bli så fin som möjligt också i verkligheten.

För skötseluppdrag kan man använda RUT-avdrag och då halveras kostnaden.

Skötsel

Frukträdsbeskärning
Jag innehar ‘Grönt kort’ i frukträdsbeskärning vilket innbär att jag har en hög kunskap om hur fruktträd fungerar och hur och när de ska beskäras och om de ska beskäras.

Vår- och höststädning
Klippa ner perenner, rensa ogräs, kratta löv, beskära buskar och träd, göra fint runt gångar inför vår och höst. Sånt hjälper jag till med.

Pris: 650 kr/tim
För skötseluppdrag kan man använda RUT-avdrag.

Buxuskanna

Konsultation

Ibland kan man behöva hjälp och råd hur man ska ta hand om sin trädgård i största allmänhet. Jag kommer hem till er och går igenom trädgården. Vi tittar tillsammans på hur träd, buskar och planteringar bör skötas i just er trädgård. Jag diskuterar idéer med er på plats om färg, form och funktion.

Pris: 3000 kr
En konsultation tar ca 2 h.
Den här tjänsten kan köpas separat.
Kontakta mig om du är intresserad av en konsultation.

Start typing and press Enter to search