0

Belysning

En fin trädgård är en investering. Man ska kunna njuta av den även under mörka delen av året. När vi planerar er trädgård tänker vi på helheten. Trädgården ska kunna nyttjas på bästa sätt. [...]

0

Bevattning

Sommaren 2018 var både varm och torr. Växterna, framförallt de nyplanterade, behövde rikligt med tillskott av vatten för att kunna etablera sig och inte dö. Att planera in en smart och effektiv [...]